Year Name
1973 Shahzad Aslam
Saif-ul-Islam Afridi
1974 Shamim A Khan
1975 Shamim A Khan
Izzat Hameed shah
1976 Shahid Abbasi
1978 Zubair Muhammad
1979 Zubair Muhammad
1981 Irfan Ali Mirza
1983 Musharraf Rasool
Amer Shoukat
M. Azhar Alvi
1984 Ejaz Sabir
Pervaiz Akhtar
S. Zakir Abbas
Babar Abbasi
1985 Muzaffar Iqbal
1986 Muzaffar Iqbal
Irfan Khan
1987 Shakeel Ahmed Ch.
1988 Ejaz Ahmed Shah
S. Nadeem Abbas
Ahmed Umer aftab
Tanveer Ahmed
1989 Fouzan Muhammad
Azhar Babar
Mirr Adil Hameed
Shaban Shafi
1990 R. Azhar Ayub Kayani
Nisar ul Haq
M. Haneef Khan
Adnan Ashraf
1991 Khurram Bilal
Ilyas Ahmed Nawaz
Hammad Ahmed
Year Name
1991 Amer Jamal Butt
Farooq Umer
M. Amir Malik
1992 Jawad Ali
Husnain Safdar
Amir Malik
Nabal Ahmed
1993 M. Rizwan Mushtaq
Faisal Bin Bashir
Sohail Saraj
Zafar Hussain Khan
1994 M. Rizwan Yousaf
Faisal Bashir
Kashif Mushtaq
M. Imran Irfan
Khurram Shahzad
Tahir Shahbab
1995 Ahmed Umer Nawaz
Bilal Nadir Khan
Kashif Iftikhar Butt
Yasir Irshad Abbasi
Umer Shafqat Cheema
Qamar Hussain Nazar
1996 Faiz Qadir Subhani
1997 Faisal Abbas Shah
1998 Bilal Akhtar Kiyani
1999 Qaiser Farooq
2000 Sajid Asghar
2005 Shahid Farhan
2006 Junaid Akhtar Kiyani
Zohaid Iqbal
2007 Ali Umair
Haris Adil
2008 Mohsin Surkhab
Umair Hassan
2009 Fahim Aslam
Ijaz Khan
2010 Mohammad Yaseer